Forskning för Sveriges framtid, forskning för världens framtid.